Eurogarant

Eurogarant logo

Eurogarant, een Kwaliteitslabel

Een carrosseriebedrijf Eurogarant gecertificeerd voldoet aan 170 verplichte criteria in de volgende vakken:

  • Inschrijvingsvoorwaarden (Milieu/omgeving vergunning, KBO, Burgelijke aanspraakelijkheid en anderen, BTW, Sociale Verzekering)
  • Basis voorwaarden
  • Uitstraling van het bedrijf
  • Efficientie in het beheer
  • Kwaliteit
  • Uitrusting
  • Milieu
  • Preventie en Veiligheid

Naast deze criterialijst hebben wij ook die met betrekking tot Eurogarant Smart Repair en Long Life Repair. Ook geverifieerd door het certificatiebureau.

Het is meer dan een certificaat, het is ook 

Een Garantiefonds

Eurogarant is de enige onafhankelijk garantiefonds in Belgïe die naast de bestaande waarbrogen, biedt een bijkomende waarborg van 3 jaar aan.

Elk Eurogarant gecertificeerd bedrijf neemt verplicht deel aan het garantiefonds "Eurogarant"

Eenmaal gecertificeerd, wordt door het bedrijf voor elke Eurogarant-herstelling aan de klant het bewijs geleverd dat hij effectief geniet van de Eurogarantwaarborg. 

Dit gebeurt met een eenvoudig systeem : ieder erkend Eurogarantbedrijf heeft een stempel met eigen Eurogarant- identificatienummer. Deze stempel wordt door de hersteller aangebracht , zowel op de   factuur van de klant als op het voorliggende bestek. Op die manier is de traceerbaarheid en controleerbaarheid snel en zonder ingewikkelde procedures voor hersteller en klant gewaarborgd.

Bovendien ontvangt elke klant, waarvoor een Eurogarantherstelling werd uitgevoerd, bij afhaling van het voertuig ,een kleine brochure waarin de voordelen van een Eurogarantherstelling  worden toegelicht.

Als de hersteller beslist een herstelling of een deel van een herstelling uit te voeren volgens andere criteria dan deze vermeld in de garantievoorwaarden, dient dit expliciet op de herstelopdracht en de factuur vermeld te worden. Voor dergelijke herstellingen kan het garantiefonds niet tussenkomen

Hieronder onze documenten