Eurogarant

Eurogarant logo

Eurogarant, een Kwaliteitslabel

Een Eurogarant gecertificeerd carrosseriebedrijf voldoet aan 170 verplichte criteria op volgende vlakken:

  • Inschrijvingsvoorwaarden (Milieu/omgeving vergunning, KBO, BA uitbating en andere, btw, sociale zekerheid)
  • Basisvoorwaarden
  • Uitstraling van het bedrijf
  • Efficiëntie in het beheer
  • Kwaliteit
  • Uitrusting
  • Milieu
  • Preventie en veiligheid

Naast deze criterialijst hebben wij ook die met betrekking tot Eurogarant Smart Repair en Long Life Repair. Ook geverifieerd door het certificatiebureau.

Het is meer dan een certificaat, het is ook een garantiefonds.

Het garantiefonds

Eurogarant is het enige onafhankelijk garantiefonds in België dat, naast de bestaande waarborgen, een bijkomende waarborg van 3 jaar aanbiedt.

Elk Eurogarant gecertificeerd bedrijf neemt verplicht deel aan het garantiefonds "Eurogarant"

Eenmaal gecertificeerd, wordt door het bedrijf voor elke Eurogarant-herstelling het bewijs aan de klant geleverd dat hij effectief geniet van de Eurogarantwaarborg.

Dit gebeurt met een eenvoudig systeem : ieder erkend Eurogarantbedrijf heeft een stempel met eigen Eurogarant-identificatienummer. Deze stempel wordt door de hersteller aangebracht, zowel op de factuur van de klant als op het bestek. Op die manier is de traceerbaarheid en controleerbaarheid snel en zonder ingewikkelde procedures voor hersteller en klant gewaarborgd.

Bovendien ontvangt elke klant, waarvoor een Eurogarantherstelling werd uitgevoerd, bij afhaling van het voertuig ,een kleine brochure waarin de voordelen van een Eurogarantherstelling worden toegelicht.

Als de hersteller beslist een herstelling of een deel van een herstelling uit te voeren volgens andere criteria dan deze vermeld in de garantievoorwaarden, dient dit expliciet op de herstelopdracht en de factuur vermeld te worden. Voor dergelijke herstellingen kan het garantiefonds niet tussenkomen

Hieronder onze documenten: